Matematică
Cont şters
2016-04-10 22:42:03
Aflaţi valorile lui x pentru care expresia: a) 2x-1 ia valori pozitive; b)21-3x ia valori negative; c)5-3x ia valori mai mari decît 80; d)2x-1 iavalori mai mici decît valorile expresiei 7-1,2x; e)1,5x-1 ia valori mai mari decît valorile expresiei 1+1,x; Dau 99 de puncte.
Răspunsuri la întrebare
rotarumario13
2016-04-11 03:45:06

a)0 2 4 6 8 b) 1 3 5 7 9 atat stiu

Adăugați un răspuns