Limba română
IrinaȘcarlii
2016-04-12 15:26:03
explicati cum s-au format cuvintele:frumusica,nepovestit,mahnire,frumusete,negresit,molesitor,a imbarbata, a se preface,zgripsoroaica,a se induiosa
Răspunsuri la întrebare
Stefann
2016-04-12 17:25:59

frumusica- frumos+suf ica nepovestit-pref. ne+povestit mahnire-mahnit+suf. ire frumusete-frumos+suf. ete negresit-pref. ne+gresit molesitor- molesit+suf. or a se imbarbata- pref. im+barbat+ suf. a(nu sunt sigura aici) a se preface- pref. pre+face a se induiosa- pref. in+duios

Adăugați un răspuns