Matematică
Naomii
2016-04-12 23:39:33
Calculati : a) (-7) + (+3) + (-1) b) |-5| - |+2| + |-3| - |-1| c) 11- [-1 + 3 - (-3+15) - 7] d) -15 +{-1 + [ 7- (+14 - 3)] - 7 }
Răspunsuri la întrebare
20012102dani1
2016-04-13 01:07:14

a) (-7)+(+3)+(-1)= =-7+3-1= =-5 b) |-5|-|+2|+|-3|-|-1|= =5-2+3-1= =5 c) 11-[-1+3-(-3+15)-7]= =11-[-1+12-7]= =11-4= =7 d) -15+{-1+[7-(+14-3)]-7}= =-15+{-1+[7-11]-7}= =-15+{-1+[-4]-7}= =-15+{-1-4-7}= =-15+(-12)= =-15-12= =-27

Adăugați un răspuns