Matematică
rosurazvan11
2016-04-15 04:32:03
daca a-b=5 si a²-b²=420, atunci valoarea sumei a+b este: A. 2100 B. 415 C. 84 D. 425
Răspunsuri la întrebare
elaseverin
2016-04-15 10:34:10

(a-b)(a+b)=420 5(a+b)=420|:5 a+b=84 deci raspunsul e C.84

andaluziamorfi
2016-04-15 10:35:25

Răspunsul corect este a+b=84 C.84

Adăugați un răspuns