Informatică
mariaiuga41
2016-04-16 21:39:33
Se consideră doi vectori a şi b având n respectiv m numere naturale. Scrieţi o secvenţă care să afişeze numerele din a care nu apar în b. De exemplu, dacă a = (3, 5, 1, 7, 4) şi b = (9, 5, 1, 14), se va afişa 3, 7, 4
Răspunsuri la întrebare
alexxi24vl
2016-04-17 02:59:20

#include using namespace std; int main() {     int n, m;     cout << "n="; cin >> n;     cout << "m="; cin >> m;     int a[n+1], b[m+1], i, j, ok;     for(i=1;i<=n;i++)     {         cout << "a[" << i << "]=";         cin >> a[i];     }     for(i=1;i<=m;i++)     {         cout << "b[" << i << "]=";         cin >> b[i];     }     for(i=1;i<=n;i++)     {         ok=1;         for(j=1;j<=m;j++)         {             if(a[i]==b[j]) ok=0;         }         if(ok==1) cout << a[i] << " ";     }     return 0; }

Adăugați un răspuns