Limba română
codrinacodry
2016-04-17 01:34:33
ba cn ma ajuta???def la cele 10 parti de propozitie ofer coroana! va roog
Răspunsuri la întrebare
hrttthrt
2016-04-17 05:26:24

Subiectul defineşte partea referitoare la conştiinţă în relaţia obiect/subiect. Predicatul este partea principală de propoziţie care atribuie subiectului o acţiune, o stare sau o insuşire. Atributul este partea secundară de propoziţie care determină un substantiv sau un substitut al acestuia pe care îl precizează, îl identifică sau îl califică indicând o caracteristiă sau o calitate a acestuia. Complementul direct este partea secundară de propoziţie care determină un verb tranzitiv sau o interjecţie şi d.p.d.v. semantic indică obiectul asupra căruia se acționează. Complementul indirect este partea secundară de propoziţie care determină un verb tranzitiv sau o interjecţie şi d.p.d.v. semantic indică obiectul asupra căruia se resfrânge indirect acţiunea verbului sau căruia i se atribuie o acţiune, o însuşire sau o caracteristică exprimată prin cuvântul determinat.

ioanamalina18
2016-04-17 05:27:39

propoziția subordonată predicativă este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a numelui predicativ. propoziția subordonată subiectivă este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a subiectului. propoziția subordonată atributiva este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a atributului. propoziția subordonată completivă directă este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a complementului direct propoziția subordonată completivă indirectă este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a complementului indirect. propoziția subordonată circumstanțială de loc este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a complementului circumstantial de loc. propoziția subordonată circumstanțială de timp este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei complementului circumstantial de timp. propoziția subordonată circumstanțială de mod este subordonata care constituie o realizare la nivelul frazei complementul circumstanțial de mod. propoziția subordonată circumstanțială de cauză este subordonata care constituie o realizare la nivelul frazei complementului circumstanțial de cauză. propoziția subordonată circumstanțială de scop este subordonată care constituie o realizare la nivelul frazei a complementului circumstantial de scop. gataaaa astea sunt

Adăugați un răspuns