Informatică
adrianamaria999
2016-04-17 04:54:18
Scrieţi un program care citeşte cifra k şi afişează toate numerele naturale cuprinse între 1 şi 100 al căror pătrat perfect se termină cu cifra k.
Răspunsuri la întrebare
wwwvulcu
2016-04-17 06:15:02

#include using namespace std; int main() {     int k, i, c;     cout << "k="; cin >> k;     for(i=1;i<=100;i++)     {         c=i*i%10;         if(c==k) cout << i << " ";     }     return 0; }

Adăugați un răspuns