Informatică
cipriioana
2015-11-03 02:54:48
Cerința Se dau două numere naturale și un simbol pentru una dintre operațiile +, -, *, / (adunare, scădere, înmulțire, impărțire). Să se determine rezultatul operației aplicate pentru cele două numere. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele A B, iar apoi simbolul operației. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul R, reprezentând rezultatul operației. Restricții și precizări atât numerele date cât și rezultatul operației au cel mult 9 cifre; numerele A și B nu sunt neapărat în ordine crescătoare sau descrescătoare; pentru operațiile de scădere și împărțire primul operand va fi numărul mai mare; / reprezintă determinarea câtului împărțirii. Exemplu Intrare 10 20 + Ieșire 30 DAU CORONITA!!!!!
Adăugați un răspuns