Limba română
GabrielaStefaniia
2015-11-03 11:08:18
Cum se desparte in silabe cuvintul Alecsandri.Va rog,regula!
Răspunsuri la întrebare
Nerdy4
2015-11-03 12:43:50

A-le-csan-dri- asa se desparte corect!

Adăugați un răspuns