Matematică
craitadarius
2015-11-06 02:23:33
știind ca tg x =3 sa se calculeze sin 2x RAPID VĂ ROG
Răspunsuri la întrebare
ivanoiumarius26
2015-11-06 04:55:22

Salut, [latex]sin(2x)=dfrac{sin(2x)}{1}=dfrac{sin(2x)}{sin^2x+cos^2x}=dfrac{2cdot sinxcdot cosx}{sin^2x+cos^2x}=\\=dfrac{dfrac{2cdot sinxcdot cosx}{cos^2x}}{dfrac{sin^2x+cos^2x}{cos^2x}}=dfrac{2tgx}{tg^2x+1}=dfrac{2cdot 3}{3^2+1}=dfrac{6}{10}=dfrac{3}{5}.[/latex] Green eyes.

Adăugați un răspuns